i'tâ edilmek


i'tâ edilmek
1. verilmek.
2. ödenmek.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

 • edilmek — Etme işine konu olmak, yapılmak Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • îcâd edilmek — 1. var edilmek, yaratılmak. 2. icat edilmek, buluş yapılmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • biat edilmek — birinin egemenliği tanınmak, kabul edilmek Yirmi dört saat içinde kanunuesasi iade olunmazsa Reşat Efendi ye biat edileceğini pervasız bildiriyor. N. S. Örik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • söz konusu edilmek — sözü edilmek, konuşulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fedâ edilmek — 1. uğruna harcanmak. 2. kurban edilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • ihrâc edilmek — 1. çıkarılmak. 2. dışsatım yapılmak, ihraç edilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • ittihâz edilmek — 1. alınmak. 2. kabul edilmek. 3. kullanılmak. 4. değerlendirilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • izâle edilmek — 1. yok edilmek. 2. giderilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • tahvil edilmek — 1. değiştirilmek, dönüştürülmek. 2. teslim edilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • teb'îd edilmek — 1. uzaklaştırılmak. 2. sürgün edilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

 • tefviz edilmek — 1. birine bırakılmak. 2. ihale edilmek. ♦ tegaddî etmek beslenmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü